Wikia


Sharp shots is de eerste upgrade van pad 2 van de Dart monkey.                                                                             Het zorgt ervoor dat de darts van de Dart monkey twee bloons kunnen knappen.                                                       De eerst volgende upgrade op dit pad is Razor sharp shots.


KostenEdit

Easy: $120  Med: $140  Hard: $150